Przedszkole Świdnik Lublin Językowe Mały VIP Przedszkole Kalinówka

Oferta

 Zajęcia w ramach czesnego:

 • realizacja programu wychowania przedszkolnego MEN
 • język angielski  5x w tyg.                 
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia multimedialne
 • zajęcia literackie
 • zajęcia dziennikarskie
 • zajęcia filmowe
 • taniec (towarzyski, narodowy, współczesny)
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia kulinarne
 • bajkoterapia
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • uroczystości przedszkolne
 • udział w spotkaniach z ludźmi ze świata sztuki, teatru, muzyki, sportu, spotkania z ludźmi z różnych zawodów
 • opieka psychologa, logopedy
Wycieczki i inne atrakcje poza terenem przedszkola dodatkowo płatne.

Zajęcia dodatkowe fakultatywne (nieobowiązkowe)

 • język niemiecki
 • język hiszpański
 • warsztaty teatralne
 • Klub małych odkrywców
 • indywidualna terapia logopedyczna

Oferta zajęć dodatkowych może ulec zmianie lub rozszerzeniu,  zgodnie z sugestiami Rodziców

Kontakt

Niepubliczne Multimedialne Przedszkole Językowe Mały VIP
Kalinówka 62 C
21-040 Świdnik
tel. 515 686 724

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku
w godz: 6.30-17.00

sekretariat@przedszkole-maly-vip.pl