Przedszkole Świdnik Lublin Językowe Mały VIP Przedszkole Kalinówka

Organizacja

Organizacja przedszkola:

Przedszkole „Mały VIP”  funkcjonuje cały rok.

Za rok przedszkolny przyjmuje się okres od 1 września do 31 sierpnia.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Przyjmujemy dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Harmonogram dnia:

Ramowy harmonogram dnia jest dostosowywany na bieżąco do pory roku, zajęć, zaproszonych na dany dzień gości i planowanych wycieczek.

                       powitanie

6:30 – 8:45    konsultacje z rodzicami

                      zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane

8:45 – 9:30     przygotowanie do posiłku, śniadanie

9:30 – 12:00   realizacja programu nauczania MEN

                      zajęcia językowe

                      zajęcia logopedyczne

                      zabawy na powietrzu

                      zajęcia multimedialne

12:00 – 13:00  obiad

13:00 – 13:45  odpoczynek, leżakowanie dla chętnych,

                        zajęcia relaksacyjne

13:45 - 15:00  gimnastyka ogólnorozwojowa

                       zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

                       zabawy na powietrzu

                       zajęcia warsztatowe

15:00 – 15:30   podwieczorek

15:30 – 17:00   zajęcia dodatkowe

                        ogólnorozwojowe zabawy w sali, na tarasie i w ogrodzie

                        zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci

                         rozmowy indywidualne z rodzicami

Kontakt

Niepubliczne Multimedialne Przedszkole Językowe Mały VIP
Kalinówka 62 C
21-040 Świdnik
tel. 515 686 724

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku
w godz: 6.30-17.00

sekretariat@przedszkole-maly-vip.pl