Przedszkole Świdnik Lublin Językowe Mały VIP Przedszkole Kalinówka

Plac zabaw

Galeria placu zabaw

 • Plac zabaw

  Plac zabaw
  (Liczba zdjęć: 11)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PLAC ZABAW MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W BEZPIECZNYCH I PRZYJAZNYCH WARUNKACH.

1. Plac zabaw dla dzieci to ogólnodostępny teren służący zabawie i rekreacji.

2. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.

3. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 – 12.

4. Dzieci poniżej 10 roku życia na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką rodzica/opiekuna, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

5. Korzystanie z wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

6. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 8.00 do 20.00

7. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

8. Na terenie placu zabaw zabrania się w szczególności:

 • niszczenia urządzeń zabawowych,
 • zaśmiecania terenu, odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci,
 • jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach, itp.,
 • gra w piłkę w sposób zorganizowany,
 • wprowadzania zwierząt,
 • korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 12 roku życia,
 • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i pozostawienia ich na terenie placu,
 • wchodzenia na dachy konstrukcji, płoty, bramy i inne urządzenia,
 • wchodzenia na górne elementy huśtawek, drabinek itp.,
 • niszczenia roślinności,
 • palenia ogniska oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 • spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia tytoniu.
9. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

10. Rodzice / opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody wyrządzone na placu zabaw przez dzieci. Należy natychmiast zgłaszać do Dyrekcji Przedszkola zauważone usterki, uszkodzenia, wszelkie nieprawidłowości i akty wandalizmu itp.

11. Dyrektor Niepublicznego Multimedialnego Przedszkola Językowego Mały VIP może w każdej chwili żądać opuszczenia terenu placu zabaw od osoby / osób, które nie przestrzegają obowiązującego regulaminu placu zabaw albo zachowują się nieodpowiednio.

12. Właściciel/Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

13. Właściciel/Dyrektor Przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na placu zabaw.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja 997 Straż Pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 999

Ogólny – pomoc (z telefonu komórkowego) 112

Dyrekcja Przedszkola tel. 515- 686- 724

Plac zabaw został dofinansowany ze środków EFRROW.

Kontakt

Niepubliczne Multimedialne Przedszkole Językowe Mały VIP
Kalinówka 62 C
21-040 Świdnik
tel. 515 686 724

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku
w godz: 6.30-17.00

sekretariat@przedszkole-maly-vip.pl