Przedszkole Świdnik Lublin Językowe Mały VIP Przedszkole Kalinówka

Profil i misja

Idea:

„Mały VIP” to multimedialne przedszkole językowe.Jesteśmy świadomi jak istotną umiejętnością we współczesnym świecie jest znajomość języków obcych. Dlatego naszym założeniem jest podarowanie małym podopiecznym bogatego słownictwa oraz rozbudowanych struktur językowych, a także pokazanie użyteczności znajomości języka obcego w sytuacjach życiowych. Poprzez zabawę nasze przedszkolaki odkrywają otaczający je świat z innej, nowej perspektywy. Dostosowując treści i formę zajęć do zainteresowań, umiejętności i możliwości dzieci, wspieramy ich naturalną ciekawość i entuzjazm do eksplorowania nowych języków.

Jesteśmy otwarci na nowe technologie i wyzwania tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Multimedia to konieczność i przejaw nowoczesnego nauczania. Niezwykle dynamiczny rozwój multimediów spowodowany jest ich atrakcyjnością dla dzieci. Trafiając na żywo reagującego i chłonnego naszych działań odbiorcę pragniemy, aby dzieci poszerzając wiedzę o świecie poprzez technologię komunikacji odkryły do czego służy komputer, Internet, projektor. Zaproponowany przez nas profil przedszkola rozbudził w naszych podopiecznych pasje. Poprzez zabawę rozwijał intelektualnie i emocjonalnie. Był przykładem różnych postaw i wzorem zachowań.

  Mamy nadzieję, że multimedialne przedszkole językowe   „Mały VIP” będzie miejscem pełnym ciepła, odrobinę zaskakującym, a jednocześnie wyposażającym naszych wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne w kolejnych etapach edukacji na miarę XXI wieku.

Kontakt

Niepubliczne Multimedialne Przedszkole Językowe Mały VIP
Kalinówka 62 C
21-040 Świdnik
tel. 515 686 724

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku
w godz: 6.30-17.00

sekretariat@przedszkole-maly-vip.pl